TAKSA
hapja e nje biznesi
454
post-template-default,single,single-post,postid-454,single-format-standard,bridge-core-2.6.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-25.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

TAKSA

Taksa

TAKSA

  • Hapja e nje biznesi ne Kosovë

Fillim I mbare eshte gjysma e punes. Hapja e nje biznesi eshte nje process qe kerkon si kohe ashtu edhe njohuri per procedurat e brendshme te nje shteti. Me ndihmen tone, ne ju sigurojme hapjen e nje biznesi te bazuar ne praktikat ligjore dhe fiskale në Kosovë, duke shmangur procedura te panevojshme per te siguruar nje fillim sa me te shpejte te aktivitetit operativ.

 

  • Tatimet dhe Taksat Vendore 

Firma jone ofron konsulence mbi Tatimet dhe Taksat Vendore dhe Kombetare duke u bazuar mbi ligjet aktuale dhe ndryshimet qe jne bere por nuk jane ne fuqi (Vendim I Keshillit te Ministrave per vitin fiskal te ardhshem) dhe analizojme efektin qe kane mbi biznesin tuaj dhe sjelljen vendim-marrese. Konsulence jone eshte e bazuar ne metoda praktike cilesore dhe sasiore.

 

  • Detyrimet mbi personelin

ATC Kosova ofron konsulence mbi trajtimin fiskal te kategorive te ndryshme te punonjesve, pagave, kontributeve shoqerore shendetesore dhe Tatimin mbi te Ardhurat Personale, llogaritjen e tyre dhe devijimin standart te pagave nga rrogat mesatare per cdo kategori, duke i ofruar klienteve nje pasqyre te perafert te situates per koston e punes ne Kosovë. Gjithashtu ofrojne sherbime konsulence mbi trajtimin e personave resident dhe jo resident ne Kosovë, kushteve qe duhet te plotesojne per secilen kategori dhe pergatitje e Deklarmit e te Ardhurave Vjetore Individuale dhe kthimin e taksave te paguar me teper.

 

  • Marreveshjet e Dyfishta

Per rezidentet dhe jorezidentet ne Kosovë, firma jone ofron sherbime konsulence mbi shtetet qe aplikohet, lehtesirat mbi taksat nga marreveshjet e dyfishta, cilat jane subjektet e aplikueshme per bizneset dhe individet si dhe pergatitje e deklarates mbi kthimin e taksave ne rastet kur eshte e aplikueshme.

 

  • Konsulence mbi procedurat Doganore dhe Tatimore

Siç është përmendur në seksionin e Shërbimeve të Kontabilitetit, firma jonë ofron që të këshillojë dhe të përfaqësojë ne Drejtorinë e Doganave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në lidhje me çështje te ndryshme te lindura si pasoje e aktivitetit te biznesit. Ne gjithashtu ofrojmë një relacion të plotë mbi procedurat dhe taksat e doganave të Kosoves, si dhe procedurat për Administraten Tetimore te Kosoves mbi raste te ndryshme.

No Comments

Post A Comment