KONTABILITETI DHE FINANCA
460
post-template-default,single,single-post,postid-460,single-format-standard,bridge-core-2.6.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-25.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

KONTABILITETI DHE FINANCA

KONTABILITETI DHE FINANCA

  • Mbajtja e Kontabilitetit

Ne ofrojmë për klientët që kanë nevojë për një kompani të specializuar për të mbajtur kontabilitetin e biznesit së tyre: regjistrimin e faturave,përpilimin e librave tregtar,kalkulimi i pagave mujore, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me Standardet Kosovare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit , përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të raporteve tjera financiare të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare

 

  • Deklarimi I Librave te Blerjes dhe Shitjes, TVSH

Firma jone bene te mundur deklarimin mujor dhe tremujor te Librave te Blerjes e Shitjes dhe TVSH-së nepermjet Sistemit Online te Deklarimeve në Kosovë.

 

  • Listepagesat

Stafi yne ofron keto sherbime ne lidhje me deklarimin dhe kontabilitetin e Listepagesave:

  1. Pergatitja dhe deklarimi online i listepagesave qe perfshijne pagat e punetoreve, Tatimin mbi te Ardhurat Personale, kontributet shoqerore dhe shendetesore.
  2. Pergatitja e Urdherit te Pageses per pagat, Kontributet dhe Tatimet e punonjesve.
  3. Pergatitja dhe Deklarimi i Te Ardhurave Vjetore Individuale.
  4. Regjistrimi dhe çregjistrimit i punëtoreve nëpërmjet Sistemit Online te Deklarimeve dhe Institucioneve Sociale.
  5. Pergatitja e llogaritjeve per koston e punëtorëve sipas kontratave/projekteve te caktuara.
  6. Konsulence dhe pergatitje mbi taksat dhe dokumentat e detyrueshme sipas ligjit.

 

  • Tatimi ne Burim

Deklarimi I Tatimit ne Burim nepermjet Sistemit Online te Deklarimeve te Taksave në Kosovë. Tatimi në Burim përfshin disa lloje taksash si: dividenti, taksa mbi qirate, pagesat e fitimeve nga lojrat e fatit, pagesat nga pronat intelektuale etj.

No Comments

Post A Comment